Prinsjesdag 2023: Wat staat er op het spel voor ZZP’ers?

donderdag 21 september, 2023

Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag 2023 en de gevolgen voor ZZP’ers

Het is die tijd van het jaar weer, Prinsjesdag 2023 is aangebroken. Terwijl de troonrede wordt voorgedragen en de koninklijke koets door de straten van Den Haag rolt, houden zelfstandige ondernemers, oftewel ZZP’ers, hun adem in. Wat brengen de aangekondigde plannen voor 2024 met zich mee en hoe zullen deze de financiën en bedrijfsvoering van ZZP’ers beïnvloeden? Wij nemen je mee door de 10 meest opvallende wijzigingen:

Hoofdstuk 1: Het afbouwen van de zelfstandigenaftrek

1.1 Wat houdt het in?

Als zelfstandig ondernemer geniet je normaal gesproken van de zelfstandigenaftrek. Dit betekent dat je een bepaald bedrag mag aftrekken van je winst voordat je inkomstenbelasting moet betalen. Maar, deze aftrekpost is de afgelopen jaren geleidelijk verminderd, wat inhoudt dat je uiteindelijk meer belasting moet betalen.

1.2 Voorbeeld

Laten we dit begrijpen met een voorbeeld. In 2023 mag je €5.030 van je belastbare winst aftrekken. Stel dat je een winst van €30.000 hebt behaald, dan hoef je in 2023 alleen over €24.970 inkomstenbelasting te betalen. Dat is mooi meegenomen! Echter, vanaf 2024 daalt deze aftrekpost naar €3.750. Dit betekent dat je in dat jaar over een hoger bedrag – namelijk €26.250 – belasting moet betalen.

Tabel 1: Afbouw van de Zelfstandigenaftrek

JaarBedrag van de Zelfstandigenaftrek
2023€5.030
2024€3.750
2025€2.470
2026€1.200
2027€900

Hoofdstuk 2: Veranderingen in de energie-investeringsaftrek (EIA)

2.1 Hoe zit het met EIA?

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling die ondernemers stimuleert om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Denk aan zonnepanelen, warmtepompen of infraroodpanelen. Je mag een percentage van je investering extra aftrekken van de winst, maar er is tijdens prinsjesdag 2023 besproken dat het investeringsbedrag hoger zijn dan €2.500.

2.2 Verandering in 2024

In 2023 mag je nog 45,5% van het investeringsbedrag aftrekken van je winst, maar in 2024 wordt dat percentage verlaagd naar 40%. Gelukkig gaat het totaal beschikbare budget omhoog, en de regeling wordt verlengd tot minimaal 2028.

Tabel 2: Energie-investeringsaftrek

JaarAftrekpercentageAftrekbaar bedrag bij investering van €10.000
202345,5%€4.550
202440%€4.000

Hoofdstuk 3: Mkb-winstvrijstelling daalt

3.1 Wat houdt de Mkb-winstvrijstelling in?

De Mkb-winstvrijstelling is een belastingvoordeel voor kleine ondernemers. Momenteel is 14% van de winst – na ondernemersaftrek – onbelast. Maar, dit percentage wordt door het kabinet verlaagd naar 12,7%, wat betekent dat je met dezelfde winst meer inkomstenbelasting moet betalen.

Tabel 3: Mkb-winstvrijstelling

JaarAftrekpercentageBelastbaar inkomen bij winst van €10.000
202314%€8.600
202412,7%€8.730

Hoofdstuk 4: Twee Tarieven voor Aanmerkelijk Belang (Box 2)

4.1 Wat betekent Box 2?

Als je minstens 5% van de aandelen in een BV bezit, ben je als directeur-grootaandeelhouder (DGA) verplicht om inkomstenbelasting te betalen over de winst die je aan jezelf uitkeert. Dit valt onder Box 2 van de inkomstenbelasting. Momenteel geldt daarvoor één tarief van 26,9%. Maar in 2024 worden er twee schijven ingevoerd met verschillende tarieven.

4.2 Voorbeeld

Laten we dit begrijpen met een voorbeeld. In 2023 betaal je 26,9% inkomstenbelasting over winst uit aanmerkelijk belang van €80.000, wat neerkomt op €21.520. In 2024 worden er twee tarieven geïntroduceerd, namelijk 24,5% voor winsten tot €67.000 en 31% voor winsten boven €67.000. Als je €80.000 winst maakt in 2024, betaal je €20.445.

Tabel 4: Tarieven voor Aanmerkelijk Belang in Box 2

JaarTarief tot €67.000Tarief vanaf €67.000Inkomstenbelasting bij winst uit aanmerkelijk belang van €80.000
202326,9%€21.520
202424,5%31%€20.445

Hoofdstuk 5: Toename van Investeringsaftrek voor MKB’ers

5.1 Extra stimulans voor het MKB

Hoewel nog niet definitief bevestigd, wordt verwacht dat er extra stimuleringsmaatregelen komen voor het MKB om investeringen aan te moedigen. Dit kan zich vertalen in een verhoogde investeringsaftrek, waardoor ondernemers een groter deel van hun investeringen kunnen aftrekken van de belastbare winst. Een welkome ontwikkeling voor kleine bedrijven die willen groeien of moderniseren.

Hoofdstuk 6: Veranderingen in de BTW-regels

6.1 Nieuwe BTW-regels in zicht

Het kabinet zal waarschijnlijk ook nieuwe BTW-regels aankondigen. Mogelijke wijzigingen kunnen betrekking hebben op de BTW-tarieven en de regels voor het indienen van BTW-aangiften. Het is van essentieel belang voor ondernemers om zich hierover goed te informeren, aangezien dit directe gevolgen kan hebben voor prijzen, kosten en de manier waarop BTW-aangifte wordt gedaan.

Tip: lees dit artikel voor een handige btw bereken tool

Hoofdstuk 7: Minder Belastingvrije Schenkingen aan Medewerkers

7.1 Werkkostenregeling wordt beperkter

Werkgevers kunnen belastingvrij extraatjes aan hun medewerkers schenken, zoals kerstpakketten of bonussen. In 2024 zal echter de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling worden verlaagd.

7.2 Voorbeeld

Dit jaar mocht je tot €12.000 belastingvrij schenken aan je medewerkers, maar in 2024 wordt dit bedrag verlaagd naar €7.680.

Hoofdstuk 8: Verhoogde Reiskostenvergoeding

8.1 Reiskostenvergoeding stijgt

De onbelaste reiskostenvergoeding per kilometer stijgt met één cent, van €0,21 naar €0,22. Een welkome ontwikkeling voor ondernemers die veel onderweg zijn voor hun bedrijf.

Hoofdstuk 9: Onzekerheid over Accijns op Benzine

9.1 Wat staat er te gebeuren met de Accijns?

Het is momenteel onzeker wat er zal gebeuren met de accijns op benzine vanaf 1 januari. De accijnsverlaging die de overheid had ingevoerd vanwege gebeurtenissen in Oekraïne, loopt in principe af op 1 januari. Dit zou betekenen dat een liter benzine plotseling 21 cent duurder wordt. Verschillende partijen pleiten echter voor het bevriezen van deze verhoging, maar de uitkomst is nog niet definitief.

Hoofdstuk 10: Afschaffing van het STAP-budget

10.1 Het einde van het STAP-budget

Het STAP-budget, een subsidie voor (om)scholing die elke werkende of werkzoekende kan aanvragen, wordt afgeschaft. In plaats daarvan wordt de SLIM-regeling uitgebreid. Deze was oorspronkelijk bedoeld om medewerkers binnen het MKB te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen, maar vanaf 2024 wordt deze regeling ook toegankelijk voor mensen buiten het MKB.

Andere belangrijke veranderingen zijn onder andere:

 1. Vastgoedverhuur aan derden: Vanaf 1 januari 2024 wordt vastgoed dat aan derden wordt verhuurd als beleggingsvermogen beschouwd, wat invloed heeft op fiscale faciliteiten voor bedrijfsopvolging.
 2. Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR): De BOR wordt gewijzigd: 100% vrijstelling tot € 1,5 miljoen en 70% boven dat bedrag, ingaande op 1 januari 2025. Mensen met waardevolle bedrijven overwegen overdracht in 2024.
 3. Schenkingen door vennootschap: Aftrek van giften aan goede doelen vervalt voor vennootschappen vanaf 1 januari 2024, maar giften leiden niet meer tot inkomsten- en dividendbelastingheffing.
 4. Herinvesteringsreserve: De herinvesteringsreserve wordt ruimer toegepast bij gedeeltelijke staking van een onderneming als gevolg van overheidsingrijpen, in een poging om stoppende agrariërs te stimuleren.

Hoe zag Prinsjesdag 2022 er ook alweer uit voor ZZP’ers?

prinsjesdag 2022

Over het algemeen betekende(n) deze maatregel(en) op prinsjesdag 2022 een verandering in de financiële situatie van zzp’ers, met lagere aftrekposten en belastingtarieven, evenals verschuivingen in pensioenopbouw en belastingregels voor BV-ondernemers. Hieronder vind je een kleine samenvatting van prinsjesdag 2022:

 1. Zelfstandigenaftrek: De zelfstandigenaftrek werd versneld verminderd, van € 6.310 in 2022 naar € 5.030 in 2023 en uiteindelijk naar € 900 in 2027.
 2. Fiscale oudedagsreserve (FOR): De FOR werd afgeschaft vanaf 1 januari 2023, en zzp’ers konden geen fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw meer doen via de FOR. Alternatieven waren sparen via lijfrentes, zzp-pensioenregelingen of sparen en beleggen in box 3.
 3. BV-ondernemers: Ondernemers die via een BV werkten, betaalden meer belasting, met hogere tarieven voor vennootschapsbelasting en box 2.
 4. Gebruikelijkloonregeling: De gebruikelijkloonregeling voor zzp’ers met een BV werd aangepast, met afschaffing van de doelmatigheidsmarge van 25%.
 5. Oudedagsverplichting (ODV): Het kabinet wilde ruimere mogelijkheden bieden voor het omzetten van de ODV in een lijfrente voor ondernemers met een BV.
 6. Onbelaste kilometervergoeding: De onbelaste reiskostenvergoeding steeg naar € 0,21 per kilometer in 2023 en € 0,22 per kilometer in 2024.
 7. Ondernemersvrijstelling bestelauto’s: De vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers werd vanaf 1 januari 2025 afgeschaft, en belasting werd bepaald op basis van CO2-uitstoot.
 8. MIA en EIA: Het budget voor milieu-investeringsaftrek (MIA) en energie-investeringsaftrek (EIA) werd verhoogd om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren.
 9. Werkkostenregeling: De werkkostenregeling werd verruimd, zodat bedrijven belastingvrij meer vergoedingen aan werknemers konden geven.

Tip: Bekijk hier wat het modaal inkomen in 2023 was.

Blijf op de hoogte en win advies in bij uw adviseur

Dit waren de belangrijkste punten voor ondernemers die zijn voorgelegd op prinsjesdag 2023. Dit zijn de belangrijkste veranderingen die op de radar staan voor ZZP’ers en ondernemers in 2024. Onthoud dat de definitieve impact van deze plannen afhangt van de uiteindelijke wetgeving en hoe deze in de praktijk wordt toegepast. Het blijft dus belangrijk om op de hoogte te blijven en mogelijk advies in te winnen bij een financieel expert om de juiste stappen te zetten voor jouw bedrijf. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de rijksoverheid.

Toekomst van leegstaande winkelpanden

De toekomst van leegstaande winkelpanden in Nederland: een nieuwe kans door leegstandsbeheer In de afgelopen jaren is het straatbeeld in veel Nederlandse steden en dorpen ingrijpend veranderd. De opkomst van online winkelen, gecombineerd met economische uitdagingen,...

Modaal inkomen 2024: behoor jij tot de top?

Modaal inkomen 2024 in Nederland In 2024 is het modale inkomen in Nederland € 44.000 bruto per jaar. Dit komt neer op ongeveer € 2.800 netto per maand, afhankelijk van je persoonlijke situatie en belastingen. Met dit inkomen moet een gemiddeld Nederlands gezin zien...

Modaal inkomen 2023: hoeveel verdienen we eigenlijk?

Jan Modaal en zijn modaal inkomen in 2023 Geld, de motor van onze moderne wereld. We hebben het allemaal nodig en velen van ons besteden er een groot deel van hun leven aan. Maar wat is eigenlijk een 'goed' inkomen in Nederland? Hoe verhoudt jouw salaris zich tot het...

Workations: een nieuwe manier van werken en ontspannen

Heb jij wel eens gedacht aan een workation? In een wereld die steeds digitaler en flexibeler wordt, heeft de traditionele manier van werken een transformatie ondergaan. Eén van de opvallendste evoluties in de moderne arbeidscultuur is de opkomst van "workations." Een...

Minimumloon 2023

Het jaar 2023 begon met een opmerkelijke stijging van het wettelijk minimumloon (WML), en in juli van datzelfde jaar werd er opnieuw een verhoging doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn een cruciaal onderdeel van de reguliere wijzigingen van het minimumloon. Maar wat...

STAP Budget aanvragen? Lees hier meer over deze regeling!

Het Stimulering Arbeidsmarkt Positie budget, oftewel STAP Budget, is een belangrijke regeling in Nederland die individuen in staat stelt om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen en zo hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Of je nu je carrière een boost...

Vanaf welke leeftijd mag je werken? 50 bijbaan tips!

Slim Beginnen met Werken op Jonge Leeftijd In Nederland is het moment van je eerste bijverdienste altijd een spannend hoofdstuk in je leven. En het roept vragen op zoals: "Hoe oud moet je eigenlijk zijn om te werken?", "Wat voor soort werk mag je doen op welke...

Bouwvak 2024

3 weken per jaar zijn bouwbedrijven gesloten. Dit noemen ze de bouwvak 2024, oftwel de "bouw vakantie". Het is de keuze aan bouwbedrijven of ze ook daadwerkelijk vrij nemen, maar wordt hier over het algemeen gehoor aan gegeven. Benieuwd wanneer de bouwvak 2024 gepland...

Feestdagen en schoolvakanties 2024

In het jaar 2024 staat ons weer een sprankelend jaar vol feestelijke hoogtepunten en welverdiende schoolvakanties te wachten. Of je nu een fervente vakantieganger bent die alvast de koffers inpakt, een ouder die zich afvraagt hoe de zomervakantie te plannen, of gewoon...

Gemiddeld salaris 30 jarige, hoeveel is dat in 2023?

Het gemiddeld salaris 30 jarige per jaar. Hoeveel is dat? Dat vroegen wij ons ook af! Maar waarom doen mensen toch altijd zo geheimzinnig over hun salaris? Desondanks iedereen het liever geheim houdt, lijkt het alsof iedereen meer verdient dan jij. We kunnen wel al 1...

GPS tracker koffer – Raak nooit meer bagage kwijt!

De Reispartner die je niet kunt missen: Een Tracker voor je Koffer Reizen brengt opwinding, avontuur en nieuwe ervaringen met zich mee. Of je nu een globetrotter bent of af en toe op vakantie gaat, er is één aspect van reizen dat bijna iedereen gemeen heeft: de angst...

Miljonairs in Nederland: waar zijn ze?

Meer dan 333.000 miljonairs in Nederland. Hoor jij er al bij? Nederland, een land met een rijke geschiedenis en een bloeiende economie, herbergt een aanzienlijk aantal miljonairs die vanzelfsprekend ver boven het modaal inkomen leven. Het aantal miljonairs in...

Open met Pinksteren 2024?

Tweede Pinksterdag 2024 - is dat een vrije dag? Overheidsinstellingen en scholen zijn op Pinkstermaandag dicht, maar moet je bedrijf ook dicht? Welke regels zijn er over betaald vrij geven op Tweede Pinksterdag? Wanneer is het Pinksteren 2024? Pinksteren 2024 is op...

10 best verkochte managementboeken 2023

Speciaal voor jou hebben wij de top 10 best verkochte managementboeken van 2023 op een rijtje gezet. Deze boeken zijn een must-have voor iedere (startende) ondernemer die meer succes wil halen uit zijn of haar onderneming. Haal ze snel in huis door de klikken op de...

Vrij met hemelvaart 2024?

Vrij met hemelvaart 2024? Hemelvaart, ook wel bekend als de "Veertigste Dag van Pasen," is een belangrijke christelijke feestdag die de opstijging van Jezus Christus naar de hemel markeert na zijn opstanding uit de dood. Deze dag wordt gevierd op de veertigste dag van...

Gerelateerde artikelen

Toekomst van leegstaande winkelpanden

Toekomst van leegstaande winkelpanden

De toekomst van leegstaande winkelpanden in Nederland: een nieuwe kans door leegstandsbeheer In de afgelopen jaren is het straatbeeld in veel Nederlandse steden en dorpen ingrijpend veranderd. De opkomst van online winkelen, gecombineerd met economische uitdagingen,...

Modaal inkomen 2024: behoor jij tot de top?

Modaal inkomen 2024: behoor jij tot de top?

Modaal inkomen 2024 in Nederland In 2024 is het modale inkomen in Nederland € 44.000 bruto per jaar. Dit komt neer op ongeveer € 2.800 netto per maand, afhankelijk van je persoonlijke situatie en belastingen. Met dit inkomen moet een gemiddeld Nederlands gezin zien...

Modaal inkomen 2023: hoeveel verdienen we eigenlijk?

Modaal inkomen 2023: hoeveel verdienen we eigenlijk?

Jan Modaal en zijn modaal inkomen in 2023 Geld, de motor van onze moderne wereld. We hebben het allemaal nodig en velen van ons besteden er een groot deel van hun leven aan. Maar wat is eigenlijk een 'goed' inkomen in Nederland? Hoe verhoudt jouw salaris zich tot het...

Workations: een nieuwe manier van werken en ontspannen

Workations: een nieuwe manier van werken en ontspannen

Heb jij wel eens gedacht aan een workation? In een wereld die steeds digitaler en flexibeler wordt, heeft de traditionele manier van werken een transformatie ondergaan. Eén van de opvallendste evoluties in de moderne arbeidscultuur is de opkomst van "workations." Een...

Minimumloon 2023

Minimumloon 2023

Het jaar 2023 begon met een opmerkelijke stijging van het wettelijk minimumloon (WML), en in juli van datzelfde jaar werd er opnieuw een verhoging doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn een cruciaal onderdeel van de reguliere wijzigingen van het minimumloon. Maar wat...